Velkommen til Hansted Kirke

Her kan du finde information om gudstjenesterne og aktiviteterne i sognet. Du kan finde telefonnumre og adresser, hvis du har brug for at komme i kontakt med os og du kan finde information om menighedsrådet og menighedsrådsmøder.

Du kan også finde os på Facebook Lundum-Hansted.                                         Vi glæder os til at møde dig!

Luther og Lagkage

Luther og lagkage er en foredragsrække om Martin Luther arrangeret af kirkerne i Horsens Kommune. Otte foredrag af otte fagfolk med otte vinkler på Luther på otte lokaliteter frem til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017.

Du kan deltage i ét eller flere foredrag og få så mange vinkler på jubilaren, som du ønsker. Og ja. Der serveres selvfølgelig lagkage i kaffepausen :-)

Første foredrag i rækken starter i Hansted Kirkehus tirsdag d. 17. januar kl. 19 ved biskop Henrik Wigh-Poulsen og handler om Martin Luther.

De andre foredrag i rækken er:

Luther og Fromheden d. 21. februar kl. 19  i Tyrsted-Uth Sognehus ved sognepræst, ph.d. Jesper Hyldahl

Luther, Kvinder og Køn d. 16. marts kl. 19 i Østbirk Præstegård ved lektor, ph.d. Benedicte Hammer Præstholm

Luther og Skolen d. 25. april kl. 19 i Nim Sognegård ved professor Ove Korsgaard

Luther og Nutiden d. 30. maj kl. 19 i Tolstrup Sognegård ved professor Niels Henrik Gregersen

Luther og Romerbrevet d. 13. juni kl. 19 på Sct. Ibs Skole ved lektor Kasper Bro Larsen

Luther og Salmerne d. 13. september kl. 19 i Tamdrup Kirke ved adjungeret professor Jørgen Kjærgaard

Luther og Kunsten d. 3. oktober kl. 19 i Hatting Kirke ved lektor Carsten Bach-Nielsen 

Husk også den store Jubilæumsgudstjeneste i Horsens Klosterkirke d. 31. oktober kl. 19.30!

Du kan læse mere om alle Luther og lagkage foredragene i det hustandsomdelte magasin "Reformation". Rigtig god fornøjelse!


Babysalmesang i Hansted Kirkehus

Seks torsdage kl. 10-10.45

Datoer: 23/2 - 2/3 - 9/3 - 16/3 - 30/3 og 6/4

Babysalmesang er et tilbud om nærvær med dit barn. Musikken åbner for barnets sanser, og med salmer, sange, rim, rytmer og bevægelser stimuleres barnets motorik og evne til at se, mærke og føle verden udenfor. Børn mellem 4 og 14 måneder er velkomne sammen med mor eller far.

Kirkesanger Anine Henriques står for babysalmesangen og første gang er d. 23. februar.

Vi mødes i Kirken.


Ny kirkeklokke

Hansted Kirke har fået en smuk ny kirkeklokke

Kirkeklokken er sat ind i klokketårnet og kan høres allerede nu, så glæd dig til julegudstjenesterne.

Med den nye klokke har vi nu fået automatringning, som ikke har været muligt med den gamle klokke.

Den gamle klokke sidder fortsat i klokketårnet, så vi kan ringe med 2 kirkeklokker ved særlige lejligheder.

Klokken er betalt af fondsmidler fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Horsens Provsti og egne midler fra Hansted Sogn.

Klokken indvies officielt i løbet af de kommende måneder, hvor menighedsrådet inviterer til indvielse. Nærmere information herom senere.


Inskription

I et bånd om klokkens skulder

STØBT TIL HANSTED KIRKE AF EIJSBOUTS I HOLLAND PÅ DRONNING MARGRETHE II'S TID I ÅRET 2016

Midt på klokkelegemet i klokkens svingningsretning

RINGER FOR ALLE I SORG OG GLÆDE NÅR SOL STÅR OP OG SOL GÅR NED

På inskriptionens modstående side findes H.M. Dronningens monogram

Desuden er klokken forsynet med følgende inskription

SKÆNKET AF A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL


Kor i Hansted KirkeHansted Kor

Koret øver hver onsdag kl. 16-17.30 i Kirkehuset.

Koret synger et bredt repertoire af danske sange, salmer og rytmiske numre.

Kontakt organist Astrid Lindvig, hvis du ønsker at være med i koret.

Hansted Sogn - Kalender

Søndag d. 15. januar kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke med Spejdernes Nytårsparade


Tirsdag d. 17. januar kl. 19 - Martin Luther - Foredrag i Hansted Kirkehus ved biskop Henrik Wiig Poulsen


Søndag d. 22. januar kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Søndag d. 5. februar kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Søndag d. 12. februar kl. 9.00 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Søndag d. 19. februar kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Tirsdag d. 21. februar kl. 19 - Luther og Fromheden - Foredrag ved Jesper Hyldal i Tyrsted-Uth Sognehus


Torsdag d. 23. februar kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Onsdag d. 1. marts kl. 19 - Menighedsmøde i Kirkehuset


Torsdag d. 2. marts kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Søndag d. 5. marts kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Torsdag d. 9. marts kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Søndag d. 12. marts kl. 9.00 - Gudstjeneste i Hansted Kirke

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp


Torsdag d. 16. marts kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Torsdag d. 16. marts kl. 19 - Luther, Kvinder og Køn - Foredrag ved Benedicte Hammer Præstholm i Østbirk Præstegård


Søndag d. 26. marts kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Torsdag d. 30. marts kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Torsdag d. 6. april kl. 10-10.45 - Babysalmesang


Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hansted Kirke