Velkommen til Hansted Kirke

Her kan du finde information om gudstjenesterne og aktiviteterne i sognet.

Du kan finde telefonnumre og adresser, hvis du har brug for at komme i kontakt med os og du kan finde information om menighedsrådet og menighedsrådsmøder.

Du kan også finde os på Facebook Lundum-Hansted

Luther og lagkage

Luther og lagkage er en foredragsrække om Martin Luther arrangeret af kirkerne i Horsens Kommune. Otte foredrag af otte fagfolk med otte vinkler på Luther på otte lokaliteter frem til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017.

Du kan deltage i ét eller flere foredrag og få så mange vinkler på jubilaren, som du ønsker. Og ja. Der serveres selvfølgelig lagkage i kaffepausen :-)

Der har været stor opbakning til de afholdte foredrag, men du kan sagtens nå at være med. Gå ikke glip af de kommende foredrag i rækken:

Luther og Skolen d. 25. april kl. 19 i Nim Sognegård ved professor Ove Korsgaard. Foredraget er desværre AFLYST pga. sygdom!

Luther og Nutiden d. 30. maj kl. 19 i Tolstrup Sognegård ved professor Niels Henrik Gregersen

Luther og Romerbrevet d. 13. juni kl. 19 på Sct. Ibs Skole ved lektor Kasper Bro Larsen

Luther og Salmerne d. 13. september kl. 19 i Tamdrup Kirke ved adjungeret professor Jørgen Kjærgaard

Luther og Kunsten d. 3. oktober kl. 19 i Hatting Kirke ved lektor Carsten Bach-Nielsen 

Husk også den store Jubilæumsgudstjeneste i Horsens Klosterkirke d. 31. oktober kl. 19.30!

Du kan læse mere om alle Luther og lagkage foredragene i det hustandsomdelte magasin "Reformation". Rigtig god fornøjelse!


Babysalmesang i Hansted Kirkehus

Seks torsdage kl. 10-10.45

Datoer: 6/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 og 1/6

Babysalmesang er et tilbud om nærvær med dit barn. Musikken åbner for barnets sanser, og med salmer, sange, rim, rytmer og bevægelser stimuleres barnets motorik og evne til at se, mærke og føle verden udenfor. Børn mellem 4 og 14 måneder er velkomne sammen med mor eller far.

Kirkesanger Anine Henriques står for babysalmesangen og første gang er d. 23. februar.

Vi mødes i Kirken.


Ny kirkeklokke

Hansted Kirke har fået en smuk ny kirkeklokke

Kirkeklokken er sat ind i klokketårnet. Med den nye klokke har vi nu fået automatringning, som ikke har været muligt med den gamle klokke.

Den gamle klokke sidder fortsat i klokketårnet, så vi kan ringe med 2 kirkeklokker ved særlige lejligheder.

Klokken er betalt af fondsmidler fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Horsens Provsti og egne midler fra Hansted Sogn.

Menighedsrådet inviterer til officiel indvielse i løbet af foråret - dato offentliggøres snarest.


Kor i Hansted KirkeHansted Kor

Koret øver hver onsdag kl. 16-17.30 i Kirkehuset.

Koret synger et bredt repertoire af danske sange, salmer og rytmiske numre.

Kontakt organist Astrid Lindvig, hvis du ønsker at være med i koret.


Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

En stor tak til alle indsamlere og til jer, der gav et bidrag. Indsamlerne nåede langt omkring. Egebjerg er vokset rigtig meget, så der skal rigtig mange til, hvis vi skal besøge alle.

19.000 indsamlere i hele landet samlede 14 millioner kroner.

Hos os var der omkring 20 indsamlere. Deres bidrag blev til 8.307 kr. Oveni i det beløb skal lægges de penge, der kom ind via MobilPay. Da beløbet gik ind centralt, er det ikke helt nøjagtigt for alle sogne, men beløbet der kom ind, svarer til ca. 14 % af det det samlede beløb, hvilket for os vil være omkring 1.200 kr.

Endnu engang tak. Måske ses vi til næste års indsamling.

Mange hilsner fra

Lundum & Hansted sognes menighedsråd

Hansted Sogn - Kalender


Tirsdag d. 25.april kl. 19Luther og Skolen foredrag i Nim Sognegård ved professor Ove Korsgaard.

*** AFLYST pga. sygdom ***


Søndag d. 30. april kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Søndag d. 7. maj kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Fredag d. 12. maj kl. 9 og kl. 11 - Konfirmation i Hansted Kirke


Lørdag d. 13. maj kl. 10 - Konfirmation i Hansted Kirke


Søndag d. 21. maj kl. 9 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Torsdag d. 25. maj kl. 14 - Kristi Himmelfartsgudstjeneste i Lundum Skov.

Vi mødes ved shelter kl. 13.45. Medbring selv kaffe


Søndag d. 28. maj kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hansted Kirke


Tirsdag d. 30. maj kl. 19 - Luther og Nutiden foredrag i Tolstrup Sognegård ved professor Niels Henrik Gregersen


Søndag d. 11. juni kl. 14 - Børnefamiliegudstjeneste i Hansted Kirke - med indslag fra 3. klasserne


Tirsdag d. 13, juni kl. 19Luther og Romerbrevet foredrag på Sct. Ibs Skole ved lektor Kasper Bro Larsen

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hansted Kirke