Hansted Kirke

 

 


Søndag d. 9. juli kl. 10.30

4. s. e. trin.  Tine Frisenette


Søndag d. 30. juli kl. 10.30

7. s. e. trin.  Lone Buhl Pedersen


Søndag d. 13. august kl. 9.00

9. s. e. trin.   Lone Buhl Pedersen


Søndag d. 20 august kl. 10.30

10. s. e. trin   Tine Frisenette

 

 

 

Lundum Kirke

 

 


Søndag d. 25. juni kl. 17.00

Champagnegudstjeneste

2. s. e. trin.  Tine Frisenette


Søndag d. 2. juli kl. 9.00

3. s. e. trin.  Tine Frisenette

Søndag d. 6. august kl. 9.00

8. s. e. trin.  Lone Buhl Pedersen


Lørdag d. 19. august kl. 9.30

Andagt

Tine Frisenette

 

 

 

Egebakken

 

 

 


Onsdag d. 21. juni kl. 14.30

Fortælletime

Tine Frisenette


Onsdag d. 30. august kl. 14.30

På besøg i præstegården

Tine Frisenette

 

 

 

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hansted Kirke