Hansted Sogn

Hansted Kirke 
Stængervej 3
8700  Horsens

Mail: hansted.sognhorsens@km.dk

Kordegn
Pia Schiønnemann
Kirkekontoret
Stængervej 1
8700 Horsens

Tlf.:  75 65 61 41 
Mail: pss@km.dk

Åbningstider:

Tirsdag - fredag kl. 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Sognepræst
Tine Frisenette
Stængervej 24
8700 Horsens

Tlf.: 75 65 64 12
Mobil:  24 63 98 20 
Mail: tfri@km.dk

Fridag: Fredag

 

Organist  
Astrid Lindvig

Mobil: 20616842 
Mail: astridlindvig@gmail.com

Kirkesanger 
Anine Henriques    

Mobil: 31100309 
Mail: aninesol@hotmail.com

Graver 
Ole Leth

Tlf.: 75656704   
Mobil: 40216604 
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk  

Gravermedhjælper
Anette Valbæk Ewers

Tlf.: 75656704   
Mobil: 40216604 
Mail: hanstedkirkegaard@mail.dk    

 

 

Spørgsmål om tro

Har du spørgsmål om tro, er du velkommen til at henvende dig til sognepræst Tine Frisenette.

Hansted Kirke - Stængervej 3 - 8700 Horsens

Hansted Kirke